Werkwijze

Werkwijze

Oefeningen om te voelen en emoties te ervaren

We werken veel met eenvoudige oefeningen. Het toepassen van deze oefeningen heeft als voordeel dat behalve denken en praten ook lichaam en emoties ervaren worden, waarna je leert om gevoel en denken op een positieve manier samen te laten gaan. Het voelen geeft je een directe ervaring, vertelt je hoe je in een situatie staat en welke keuze je het beste kunt maken. We gebruiken het voelen en de gevoelens als informatiebron

Zoeken naar eigen identiteit

We werken ook aan vragen zoals: wie ben ik, bij wie hoor ik? Zoeken naar je eigen identiteit is vaak niet makkelijk. Je leert de verschillen en de overeenkomsten tussen de ander en jezelf te zien.

De theoretische basis 

Onze manier van werken is onder andere gebaseerd op het concept van mentalisatie. Mentalisatie is een begrip dat is ontwikkeld door Fonnagy (Fonagy en Bateman 2003) en is cruciaal in het ontwikkelingsproces van hechting en gehechtheid. Het is het vermogen tot reflectie op de eigen innerlijke wereld en die van anderen op basis van zichtbaar gedrag. Hierdoor is men in staat om menselijk gedrag te begrijpen en te interpreteren in termen van behoeften, verlangens, gevoelens, overtuigingen, doelen, bedoelingen en redenen. Daarnaast werken wij met principes uit het energetisch werk, bio-energetica en gestalt-therapie

Artikel Adoptie Magazine

Onze werkwijze wordt ook uitgelegd in het artikel van het Adoptie Magazine juni 2020

Artikel Adoptiemagazine