Basisvertrouwen

Basisvertrouwen

Basisvertrouwen is het gevoel dat je er mag zijn. Dit gevoel ontstaat in de vroege ontwikkeling van kinderen. Als er voldoende tegemoet gekomen wordt aan de behoefte van een kind aan geborgenheid, verzorging, contact en aandacht, ontwikkelt een kind het gevoel van basisvertrouwen dat later uitgroeit tot zelfvertrouwen. Het gevoel van basisvertrouwen stelt een mens in staat om genegenheid te tonen, troost te zoeken, hulp te vragen, gezonde vriendschappen op te bouwen, adequaat grenzen aan te geven. Het is als het ware gelukt om vanuit de veilige basis van de ouders de wereld te verkennen en te veroveren.

Soms is er sprake van een moeilijke start in het leven van kinderen zoals een lange ziekenhuisopname, een onveilige thuissituatie, afgestaan zijn, verblijf in een kindertehuis, verlies van een dierbare. Hierdoor kan een tekort aan basisvertrouwen ontstaan.